Privacy Verklaring

Contactgegevens: www.yogasat.nl/ info@yogasat.nl

Yogasat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.yogasat.nl/ info@yogasat.nl. Nancy Watchman beheert zelf de gegevens van Yogasat. Zij is te bereiken via het contactformulier op de site van www.yogasat.nl. Persoonsgegevens die verwerkt worden : Naam, telefoonnumer en e-mailadres. Yogasat verwerkt je persoonsgegevens wanneer je op vaste basis lessen wilt volgen. Op het contactformulier worden de gegevens gevraagd, zoals: Naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het contactformulier wordt niet digitaal verwerkt maar als papieren document gearchiveerd. Wanneer gestopt wordt met het volgen van de lessen wordt het inschrijf formulier vernietigd. Yogasat houdt een papieren en digitale administratie bij van wanneer je bij haar les hebt gevolgd. Yogasat houdt de administratie bij in een notitieblok en schrijft op wie op welke datum les heeft gevolgd. Het notitieblok wordt jaarlijks vervangen waarbij het oude wordt vernietigd. Doordat gevraagd wordt de betalingen per bank te voldoen kan via de bankrekening worden terug gezien wanneer lesgeld is overgemaakt. Dit wordt gebruikt voor de belasting aangifte waarbij de persoonsgegevens niet van belang zijn of gebruikt worden. Ontvangen mail of gestelde vragen in het contactformulier of whatapps worden verwijderd na beantwoording.

Yogasat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Door je aan te melden kun je na overleg een vaste plek op een bepaald tijdstip krijgen. Je kunt bellen of e-mailen indien noodzakelijk m.b.t.de te volgen les. Yogasat informeert je over wijzigingen van de dienstverlening. Yogasat verstrekt geen gegevens aan derden. Je hebt het recht om je contactformulier in te zien en te corrigeren of te verwijdere

Je kunt persoonlijk een verzoek doen tot inzage, correctie, van je contactformulier. Dit kan je doen door dit te vragen aan Nancy Watchman vooraf aan de les, na de les, telefonisch of per mail. Nancy Watchman zal met je persoonlijk het oorspronkelijk ingevulde contactformulier doorlopen en bijstellen. Yogasat wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Yogasat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yogasat (zie contactgegevens op de website).