ALGEMENE VOORWAARDEN

Er kan een losse (proef)les worden gevolgd of een abonnement worden afgesloten. Een proefles heeft dezelfde prijs als een losse les, behalve bij een geldende actie. Betaling van een losse les dient voorafgaand aan de les te worden voldaan, een abonnement dient vóór de eerste van de betreffende maand te zijn voldaan, contant of op rekening nummer NL60 ABNA 0494523328 t.n.v. N.C. Watchman (Yogasat), onder vermelding van uw naam en soort abonnement. Een losse (proef)les dient voorafgaand aan de les te worden voldaan, contant of op rekening zoals hierboven is benoemd. Een abonnement kan elke maand schriftelijk (per mail) worden opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. 

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Actietarieven zijn uitsluitend geldig voor de in de actie aangegeven tarieven.
Je kunt je aanmelden door het contactformulier volledig in te vullen of een mail te sturen naar info@yogasat.nl. Door het invullen van het contactformulier, bindt men zich aan de gestelde algemene voorwaarden. De docente verplicht zich de lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren.

*Tijdens reguliere schoolvakanties gaan de lessen door, tenzij anders wordt aangegeven op de website van www.yogasat.nl en/of in de les. Doordat er les kan worden gegeven in een schoolvakantie, kan het ook zijn dat Yogasat een week of meerdere weken geen lessen verzorgd op tijden dat er geen schoolvakantie is. Het aantal weken dat Yogasat geen les verzorgd zal maximaal evenredig zijn aan de reguliere  schoolvakanties in betreffende regio. Om die reden zal een afgesloten abonnement maandelijks moeten worden betaald (contant of per overboeking op bovengenoemde rekening t.a.v. Nancy Watchman (Yogasat) voor de 1ste van de maand gelijk aan het maandtarief of tarief per drie maanden. Op feestdagen wordt er geen les gegeven. 

Eigen risico
Deelname is geheel op eigen risico, dit geldt zowel m.b.t. de gezondheid en de fysieke situatie als eigendommen. De docente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fysieke en/ of psychische gevolgen tijdens of na de les, noch voor vermiste eigendommen op locatie.
Blessures, zwangerschap, of andere specifieke fysieke en psychische situaties waar de yoga op van invloed kan zijn dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden.
Indien aandoeningen twijfel geven voor deelname dient dit overlegd te worden met de huisarts of behandelend (fysio)therapeut.