ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kunt kiezen voor een 5 rittenkaart, 10 rittenkaart, losse les of voor een maandabonnement, waarbij je  met een maandabonnement je voor minimaal 2 maanden bindt aan Yogasat. Betaling van een 5 of 10 rittenkaart of een losse les dient voorafgaand aan de eerste les te worden betaald, een maandabonnement dient op de laatste werkdag van de maand, voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode, te zijn voldaan contant of overgemaakt op rekening nummer NL92 KNAB 0602413451 t.n.v. Yogasat, onder vermelding van je naam. Een maandabonnement kan vanaf de tweede maand lidmaatschap schriftelijk (per mail) worden opgezegd. De opzegging moet minimaal twee weken voorafgaand aan de nieuwe maand zijn ontvangen door Yogasat, om de nieuwe maand niet meer hoeven te betalen. Een 5 rittenkaart is 2 maanden geldig vanaf de eerst gevolgde les van de kaart. Een 10 rittenkaart is 4 maanden geldig vanaf de eerst gevolgde les van de kaart. 

Met een maandabonnement is je plek verzekerd. Je kunt in overleg wisselen van les en locatie met een strippenkaart of abonnement, mits er plek is. Informeer zelf naar de mogelijkheden. 

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk (ook niet bij een lockdown)
Actietarieven zijn uitsluitend geldig voor de in de actie aangegeven tarieven. Het bedrag wordt na de les via een Tikkie geïnd, voorafgaand aan de les contant voldaan of het bedrag zelf voorafgaand aan de les overmaken via bovenstaand rekeningnummer t.n.v. Yogasat. Je kunt je aanmelden door het invullen van het contactformulier op de website en je schrijft je in via een inschrijfformulier. Door het invullen van het contactformulier en/of inschrijfformulier, bind jij je aan de gestelde algemene voorwaarden. De docente verplicht zich de lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren.

*Tijdens reguliere schoolvakanties kunnen er aangepaste tijden gelden of les komen te vervallen vanwege andere sluitingstijden van het LOC+ gebouw. Dit zal worden aangegeven op de website van www.yogasat.nl of in de les. Doordat er les kan worden gegeven in een reguliere schoolvakantie kan het zijn dat Yogasat een week of meerdere weken geen lessen verzorgd op tijden dat er geen reguliere schoolvakantie is. Het aantal weken dat Yogasat geen les verzorgd zal maximaal evenredig zijn aan de reguliere  schoolvakanties in betreffende regio. Om die reden zal een afgesloten maandabonnement maandelijks moeten worden betaald (contant of per overboeking op bovengenoemde rekening op de laatste werkdag van de maand, voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode. Normaliter wordt er op feestdagen geen les gegeven. Indien er een feestdag op een lesdag valt, valt dit binnen het abonnementstarief. Ook kan een les komen te vervallen vanwege redenen zoals scholing, ziekte, geen vervanging of anderszins.

Eigen risico
Deelname is geheel op eigen risico, dit geldt zowel m.b.t. de gezondheid en de fysieke situatie als eigendommen. Dit geldt ook voor het volgen van de online yogalessen. De docente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fysieke en/ of psychische gevolgen tijdens of na de les, noch voor vermiste eigendommen op locatie.
Blessures, zwangerschap, of andere specifieke fysieke en psychische situaties waar de yoga op van invloed kan zijn dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden.
Indien aandoeningen twijfel geven voor deelname dient dit overlegd te worden met de huisarts of behandelend (fysio)therapeut.,